Tiskové centrum

SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU ZA MUSICOU PUROU 2016 08.12.2016

Za soumraku první adventní neděle jsme společně zamávali druhému ročníku festivalu MUSICA PURA, statutárním městem Moravskoslezského kraje však budou ještě nějakou dobu doznívat zvuky závěrečného galakoncertu.

K čarovným (a rok od roku stále více čarujícím) cimbálovým paličkám připojil Marius Preda letos také klavír a zpěv, jako důkaz mozartovského talentu později i housle... Vážený posluchač si určitě domyslí, že výčet hudebních nástrojů Mariuse Predy nebyl ještě kompletní, ty ostatní si však náš rezidentní umělec může ponechat „do třetice všeho multiinstrumentálního“, tedy na příští rok... K Predovým kreacím se přidali majestátní a dnes již legendární akordeonista "Fulgerica", charismatický klarinetista Bebe Stanciu, kvartet přesně a spolehlivě doplňoval Marius Munteanu alias "Gore". Požitek pro ucho, oko, pro festivalový tým pak především čest hostit muzikanty takového kalibru, reprezentující tradici poctivého rumunského muzicírování bukurešťských Lautarů...

Řádky závěrečné zprávy festivalu počínám tak trochu z perspektivy váženého posluchače, jehož reminiscence se váží především k nedělnímu rumunskému ohňostroji. Činím tak záměrně: pokud totiž v letošním klání Musicy Pury někdo nezklamal, tak to byl na prvním místě právě posluchač, ať už z ostravských hvozdů, různých koutů Moravskoslezského kraje, ale například i z Brna, slovenského Trenčína či polského souměstí Bielsko-Biała...

MUSICA PURA je tu v prvé řadě právě pro posluchače, pro jejich spokojenost a umělecký zážitek, který inspiruje nejen po dobu trvání koncertu, ale i hodnou dobu poté. Velmi dobrá navštívenost všech čtyř koncertů je pro mé kolegyně z festivalového týmu i pro mě osobně hřejivým zadostiučiněním celoroční práce, ale také důkazem, že se Ostravané i přespolní naučili chodit na Musicu Puru a v dosti předimenzované ostravské kulturní nabídce přijímají náš festival jako její smysluplnou a vždy a všude pravdivou součást! Mozaika čtyř dramaturgicky odlišných večerů byla potěchou pro více než 1.200 diváků, vzrůstající zájem o festival neutrpěl ani souběžnými koncerty stejného či podobně laděného žánru. To je dobrá zpráva nejen pro náš festival, ale obecně i pro ostravskou kulturní společnost!

Na druhém místě nezklamal nikdo z účinkujících umělců: s radostí jsme ostravskému publiku představili kultovní kapelu budapešťských kavárenských virtuózů, kteří jsou na pódiu i za pódiem každým coulem autentičtí. Kvalitativní rozhlasovou nahrávku jejich muzikantských výkonů považuji osobně za počin, který dozná svého významu až v budoucnu. Páteční „Písňové studánky Leoše Janáčka“ provázela na pódiu příkladná kolegiální nálada, v hledišti se pak objevily i kapesníčky: určitě v dojetí nad věčnou silou moravské lidové písně a snad i v uvědomění si úžasného odkazu velikána arciť české hudby, avšak moravského původu.

Čtvrteční "ostravská folklorní mobilizace" byla „příkladem příkladného“: společné bytí ostravských folklorních muzikantů pod smyčci primášů vlastních i těch hostujících, legendárních. Muzicírování vášnivé, stmelující a v neposlední řadě obětavé a nezištné...A zde skládám chapeau nebo-li klobouček! Do třetice „nezklamala“ žádná z organizací, bez jejichž finanční podpory bychom Musicu Puru nemohli realizovat: v trojici těch nejvýznamnějších rád skládám poděkování Městu Ostrava a záštitě náměstka primátora města Ostravy pana Ing. Zbyňka Pražáka PhD., Moravskoslezskému kraji a záštitě hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Mgr. Miroslava Nováka, jakož i Ministerstvu kultury České republiky.

Významnou roli pro nás sehráli mediální partneři festivalu: k Českému rozhlasu Ostrava se letos připojil i Český rozhlas 3 - Vltava, Česká televize a Televize NOE. Díky jejich zájmu o naši dramaturgii se můžeme dělit o hudební kreace našich umělců s posluchači a diváky po celý rok, na vlnách televizního či rozhlasového vysílání. Rád bych však vyzdvihl i vzácné příspěvky soukromých osob, které chovají k festivalu vřelé sympatie a neváhají nás podpořit i finančně. Pokud se do staré dobré (střední) Evropy dostává ze Spojených států amerických něco smysluplného, tak je to právě tento způsob financování kultury! K přípravě i zdárnému průběhu našeho čtyřdenního hudebního maratonu tak službou či finanční částkou významně přispěli naši čestní členové MUDr. Tomáš Nytra a Ing. Pavel Löffelmann, dále pak MUDr. Vít Sedláček, JUDr. Miluše Rabasová, Barbora a Martin Kachlovi, Ing. Karel Rokyta, Ing. Jiří Wawrzyczek, Tomáš Pospíšil, Lukáš Švajda, Vladimír Holiš a další, kteří si nepřáli být jmenováni...

Na úplný závěr jsem si nechal upřímný dík svým kolegyním z festivalového týmu: Halina Františáková a Klára Obručová-Blažková jsou sice rozdílných povah, ve zlatém průniku však obě dámy spojuje trojice naprosto nedocenitelných (a podle uměleckého ředitele zatím nedoceněných) charakterových vlastností: totiž konat pro blaho ostravské kulturní scény bez nároku na úplatu, růst z vlastního nitra bez nároku na uznání, a konečně do janáčkovské třetice: obdělávat festivalové pole pravdivé hudby (jež je jim už teď, pevně věřím, souzeno...) nezištně a pro potěchu našich posluchačů. To aby jim bylo na světě zase o něco lépe...

Vážení a milí, v témbru výše napsaných řádků mi ostává prohlásit letošní edici Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA nejen za ukončenou, ale za po všech stránkách velmi vydařenou! V myšlence k příštímu, již třetímu ročníku našeho listopadového hudebního svátku, přikládám s upřímným úsměvem na rtech závěrečnou poetickou myšlenku věrného posluchače: těšení se na MUSICU PURU 2017 (23.- 27. listopadu) činí jeho i naše paralelní stárnutí s festivalem snesitelnějším! 

S přátelským pozdravem,
Jan Rokyta
umělecký ředitel MHF MUSICA PURA

zpět

SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU ZA MUSICOU PUROU 2016
Za finanční podpory

partneri/logo-ostrava.jpgpartneri/logo-ostrava-2.jpgpartneri/ministerstvo-kultury.png

Mediální partneři festivalu

partneri/logo-ostravan.jpgpartneri/logo-program.jpgpartneri_2017/proglas.jpgpartneri_2017/rozhlas.jpg

Partneři festivalu

partneri/logo-graphic-house.jpgpartneri/logo-epona.jpgpartneri_2017/korc.jpgpartneri_2017/harmony.jpgpartneri_2017/dkmoas.jpgpartneri_2017/tonstudio.jpgpartneri_2017/ostravske_komunikace.jpg

Mezinárodní hudební festival
MUSICA PURA
Lhotka 199, 739 47 Kozlovice